Småviltjakt

Bruksberettigede småviltjegere:
Småviltjakt kan utøves gratis av de bruksberettigede så sant de medbringer kvittering for betalt jegeravgift og «bruksrettbevis» som dokumentasjon på at de har bruksrett.
Innenbygds småviltjegere uten hund:
De som er bosatt innefor bruksrettsområdet til Espedalen bygdealmenning kan kan kjøpe jaktkort uten hund.

Kjøp jaktkort HER:
Jakta 2017 er redusert og kun for de bruksberettigede!

Utenbygds småviltjegere: (vurderes etter årlig taksering i slutten av august)
Det selges 19 jaktkort med hund i perioden 15-19 september
Det selges 19 jaktkort med hund i perioden 20-24 september.
Austhø-terrenget er fra jaktåret 2009 forbeholdt småviltjegere uten hund.
Treningskort for fuglehunder:
I perioden 21. august til 5. september tilbyr vi treningskort for fuglehunder.

Kjøp treningskort for fuglehunder HER: Treninga i 2017 er kun for bruksberettigede i perioden 1/9 til 10/9 – 2017!