Elgjakta lyses ut for fire år om gangen fordelt på tre ulike terreng:
Langsudalen-Kjørrbekken administret av EB
Hersjømyrin administrert av EB
Kluftene-Sandvassli administrert av EB
Neste utlysning er for jaktåret 2018.

Elgjaktregler 2018-2021

I tillegg til våre egne terreng har vi sammen med Kvikne-Skåbu grunneierlag terrenget:
Storhøli-Krusgrav administrert av Kvikne-Skåbu grunneierlag
Dette terrenget utlyses de samme år som EB sine terreng.

Elgfall ved Svartbekken:
Lukk meny