Fiske

Buksberettigede: Fisker gratis med all lovlig redskap i almenningen, når de medbringer «bruksrettsbevis» som dokumentasjon for sin bruksrett. 
Ikke bruksberettigede bosatt utenfor bruksrettsområdet:
Kort for en stang eller ett håndsnøre:

Se: Inatur – Fiskekort – Espedalen Bygdealmenning

Ikke bruksberettigede bosatt innenfor bruksrettsområdet:

Se: Inatur – Fiskekort – Espedalen Bygdealmenning

Kort for oter og garn på noen fiskevann.
Regler for fiske i Espedalen Bygdealmenning (kommer)