Kulturminner

Det ligger mange kulturminner, buer, fangstanlegg og spor etter tidligere tiders bruk av våre fjellområder:
Falkefangeranlegget ved Kvålsetra: Falkefangeranlegget

SLEO:
En gammel fiskemetode. Ca. 4 km syd for Kvålssetra passerer Jotunheimvegen Nordre Sandåa. Her har
Kulturminnegruppa i Skåbu bygd opp en fiskesleo som viser bruken av denne gamle fiskemetoden. Informasjonstavler forteller om innlandsfiske, om fiskeredskaper og forskjellige fiskemetoder og hvilken betydning fisket i fjellvatna hadde for folket i et lite bygdesamfunn i eldre tid. Det er gode muligheter for parkering like ved anlegget.