Buer/tomter til salgs/ledige

Her vil vi legge inn oversikt over buer som er til salgs mellom de bruksberettigede, samt prøve å ha en ca. oversikt over ledige butomter i Øyvassosen og i Merravika. Ta kontakt med styret dersom du har bu til salgs. Vi minner også om at styret skal ha beskjed ved salg av buer mellom de bruksberettigede. Det er bare bruksberettigede i Espedalen Bygdealmenning som kan eie/disponere buene.

Pr. juli 2017 er det noen ledige butomter på begge steder.

Er du bruksberettiget og ønsker tom må dette søkes om til styret.

Tildelt tomt må bebygges innen tre år – etter dette kan tomta tildeles til andre.

Det arbeides nå med å utvide området for buer ved en utvidelse av eksisterende reguleringsplan i Øyvassosen.

Private hytter til salgs: