Trening av Fuglehunder i Espedalen Bygdeallmenning

Det åpnes for trening av fuglehunder for folk som er bosatt i Sør-Fron og Nord-Fron.

Treningsterrenga ligg i Svarttjønnholet og på Agnsjøen.

Treninga kan foregå i tidsrommet fra og med 25.08. til og med 07.09.

Treningskort kan løses ved å betale inn kr 100 pr dag til konto nr. 2095.06.01494.

Bilde av kvittering på mobiltelefonen er godt nok ved kontroll. Aversjonsbevis for sau skal medbringes.

Styret.