Unghingsthamn

Svartjønnholet:
Oppland hesteierforening har leid unghingsthamn av Espedalen Bygdealmenning her i mange år. Her er hingstfølget samlet ved Storhøliseter.

Foto: Lis Mejlby