Turistforeningshytter

Turistforeningen bruker navnet Huldreheimen på vårt område. Et annet navn er Jotunheimens forgård.
Sikkert er det at store deler av vårt areal nå ligger under verneområdet Langsua Nasjonalpark.

Det er to Turistforeningshytter i almenningen.
Skriurusten som leies av almenningen. Skriurustbua
Oskampbua som eies av DNT. Oskampbua