Storfedrift

Fedrifta i Sandvasslia:
Her beiter årlig mellom 600 og 700 storfe i perioden fra ca 20 juni til 14 september.

Driftestyre:
Styret for fedrifta er i 2019: Anders Morken – leder, styremedlem – Hans Erik Taarud og fegjeter – Nils Hage.

Kontaktinformasjon:
Leder av driftestyret: Anders Morken Tlf: 90502125
Fegjeter: Nils Hage TLF: 99275222