Om almenningen

Epedalen bygdealmenning strekker seg over et område på 251500 dekar, med skogs og jordbruksterreng fra 720 m.o.h. til høyfjellsterreng opptil 1589 m.o.h.

Grenser:
– I sør og sørøst mot Gausdal
– I vest og sør-vest mot Øystre Slidre
– I nord-vest mot Nedre Heimdalen
– I nord mot Fron Statsalmenning
– I øst mot Espedalen
– Et mindre område ved Strålvatnet mot Sel og Vågå
– Et mindre område i Espedalen


Bruksrett:
Alle som står oppført i mantallet til almenningen med landbrukseiendommer på vestsida av Lågen i Nord- og Sør-Fron
og noen landbrukseiendommer på østsida av Lågen.
Totalt: 630 bruksberettigede.

Brukstretten innbefatter: -Rett til jakt og fiske, -Rett til beite, rett til andre aktiviteter i allmenningen etter tida og tilhøva,
i henhold til regulering av bruksregler for allmenningen

Forvaltning og drift
Espdalen Bygdealmenning styres og driftes av et styre på 6 medlemmer, som velges av de bruksberettigede.

Dagens styre:
Ole Petter Kleiven, styreleder
Torkild Rudi Ovrum
Tor Suleng
Egil Brenden
Hans Petter Solberg
Per Stormyrbakken

Hva driver vi med?
 – Jakt og fiske
– Fedrift
– Unghingsthamn
– Tamreinbeite
– Utleie av 10 – 12 hytter
– Utleie av båter
– Turistforeningshytter