Kraftutbygging

DRØMMER: Det blir permanent minstevannføring i Vinstraelva igjen etter at den har vært tørrlagt i 50 år. NVE anbefaler 3 kubikkemeter i sekundet i juli. Miljø- og utmarkskonsulent i Sør-Fron kommune. Hans Ulberg (t.h) fabulerte om storfisken på befaringen i september i år. Det gjorde også Jon Helge Silli fra Espedalen bygdeallmenning. Foto: Einar Almehagen GD.

På fisketur i «nyelva»