Fiskekultivering/næringsfiske

Sikfiske i Vinstervatna og på Øvre-Hersjøen:

Steinar Baukhol (bilde) er vår sikfisker og har fisket sik for almenningen siden 1992.
En stor del av fisken leveres fersk til Jotunheimen Fisk AS ved Lars Eggen.
Det resterende fryses ned og leveres til hundemat/pelsdyrfor.


Organisert fiske etter sik i Vinstervatna og Øvre Hersjø.
Kaldfjorden/Øyvatnet/Sandvatna:

Snittvekt f.o.m. 2005 er lavere da det er brukt storruser i tillegg som fanger fisk av mindre størrelse. I 2005 og 2006 ble det brukt to storruser i tillegg, i 2007, 2008 og 2009 ble det brukt tre storruser i tillegg til flytegarn, og i 2010 to storruser.