Utsettelse av årsmøtet

ÅRSMØTE FRON ALMENNING OG ESPEDALEN BYGDEALMENNING I følge lov og forskrift så skal årsmøte og valg i bygdealmenninger avholdes innen utgangen av april hvert år. På grunn av koronavirus og de restriksjoner som i den forbindelse er innført, har Departementet bestemt at årsmøtene og valg i bygdealmenninger kan utsettes til situasjon har normalisert seg og […]

Manntallet for bruksberettigede

Manntallet for bruksberettigede i Espedalen Bygdealmenning og Fron Almenning blir lagt ut 1 februar 2020 på Landbrukssenteret på Vinstra og her på hjemmesida. Bruksberettigede som mener det er feil i manntallet kan klage til styrene senest 3 uker etter kunngjøring. Se PDF dokument HER Styrene i Fron Almenning og Espedalen Bygdealmenning

BEGRENSNINGER I SMÅVILTJAKTA 2019

Almenningen har gjennomført taksering av rypeterrengene i almenningen og resultatene er ikke oppløftende.  Det er bra med voksen fugl, men få og små kull. Styret har derfor besluttet at det blir begrensinger i småviltjakta i høst. Det blir bare åpnet for jakt for bruksberettigede og de som har frikort ut fra tilknytning til bruksberettiget eiendom […]

Fuglehund trening 2019

Styret i Espedalen Bygdeallmenning har bestemt følgende: Innbyggere i Sør-Fron og Nord-Fron har anledning til å kjøpe treningskort i områdene Storhøliseter/Svartjønnholet og Agnsjøen i 2019. Treninga kan foregå i tidsrommet 30.08 til og med 08.09. Treningsavgiften er satt til kr 50 pr hund pr dag. Treningsavgiften betales til kontonummer 2095.06.01494. Kvittering for betalt avgift og bevis […]

Småviltjakt 2018

Takseringen viser positiv utvikling av rypebestanden i almenningen. Styret har besluttet følgende opplegg for småviltjakta i 2018: Det selges ca. 25 kort til utenbygdsboende jegere etter søknad. Dette er 3 dagers kort på bestemte terreng. Bag limit 3 ryper pr. dag. Det selges noen dagskort hver dag til innenbygdsboende for kr. 300 pr. dag. Bag […]

Trening av fuglehunder 2018

Styret har besluttet at det ikke blir salg av treningskort til andre enn de bruksberettigede i år. Bruksberettigede kan trene fuglehunder på Agnsjøterrenget i perioden 25.8. – 5.9.2018.

Tjuvtrening med fuglehund

I sommer/høst, som i 2017 er det registrert folk med fuglehunder løse og i søk i våre fjellområder. Altså ulovlig trening av fuglehunder. Dette er strengt forbudt. Båndtvangen gjelder frem til og med 20. August. Det er heller ikke lov å aktivt trene hunder uten å inneha grunneiers tillatelse også etter at båndtvangen er oppheva. […]

Elgjakta er fordelt 2018-2021

Vinnere av loddtrekningen: Kluft-terrenget: Hans Petter Solbergs jaktlag Hersjømyrin: Ove Blekastads jaktlag Langsudalen: Torkild Rudi Ovrums jaktlag Sorhøli/Krusgrav: Trond Riisers jaktlag