Småviltjakt 2018

Takseringen viser positiv utvikling av rypebestanden i almenningen. Styret har besluttet følgende opplegg for småviltjakta i 2018: Det selges ca. 25 kort til utenbygdsboende jegere etter søknad. Dette er 3 dagers kort på bestemte terreng. Bag limit 3 ryper pr. dag. Det selges noen dagskort hver dag til innenbygdsboende for kr. 300 pr. dag. Bag […]

Trening av fuglehunder 2018

Styret har besluttet at det ikke blir salg av treningskort til andre enn de bruksberettigede i år. Bruksberettigede kan trene fuglehunder på Agnsjøterrenget i perioden 25.8. – 5.9.2018.

Elgjakta er fordelt 2018-2021

Vinnere av loddtrekningen: Kluft-terrenget: Hans Petter Solbergs jaktlag Hersjømyrin: Ove Blekastads jaktlag Langsudalen: Torkild Rudi Ovrums jaktlag Sorhøli/Krusgrav: Trond Riisers jaktlag

Småviltjakt 2020

Årets taksering viser omtrent samme resultat som i 2019. For bruksberettigede blir årets kvote den samme som i 2019. Maksimalt 3 ryper pr dag og totalt 15 ryper i jaktsesongen. Det er solgt noen jaktkort til folk uten bruksrett men antallet er satt til et minimum ut i fra en helhetsvurdering av rypebestanden.  Husk å ta […]

Trening av fuglehunder

Det åpnes for trening av fuglehunder for folk som er bosatt i Sør-Fron og Nord-Fron. Treningsterrenga ligg i Svarttjønnholet og på Agnsjøen. Treninga kan foregå i tidsrommet fra og med 25.08. til og med 07.09. Treningskort kan løses ved å betale inn kr 100 pr dag til konto nr. 2095.06.01494. Bilde av kvittering på mobiltelefonen […]

Årsmøte og valg

for Fron Almenning og Espedalen Bygdealmenning på Ruste bygdahus torsdag 17. september 2020 kl. 18.00. Stemmegivning til valgene fra kl. 18.00 til kl 20.00 etter at begge almenningene har åpnet sine årsmøter. Fron Almenning fortsetter sitt årsmøte kl. 19.00 og Espedalen Bygdealmenning fortsetter sitt årsmøte etter at Fron Almenning har avsluttet sitt møte. Felles saksliste […]

Mantall pr 20.20 alfabetisk

GNR BNR MANNTALL 2020 76 5 HEGGELIEN S. AABAKKEN KRISTIAN AABAKKEN KRISTIAN 83 1 AANEKRE AANEKRE MARITA 87 2 LITRÆET AANEKRE MARITA 224 4 SLETTEN NORDRE AANSTAD ANNE TORILD SLETTEN AANSTAD JON 224 13 LYSHAUGEN AANSTAD JON AANSTAD JON 235 21 ÅNSTAD AANSTAD JON AANSTAD JON 247 14 BARRUSTEN MIDTRE AANSTAD JON AANSTAD JON 209 […]

Årsmøte og almenningsvalg

Årsmøte og almenningsvalg for Espedalen Bygdealmenning og Fron Almenning avvikles på Ruste Bygdahus torsdag 17. september 2020 kl.18.00. Stemmegivning til almenningsvalgene fra kl.18.00 – kl. 20.00 Fron Almenning begynner sine årsmøteforhandlinger kl. 19.00. Espedalen Bygdealmenning avvikler sitt årsmøte etterpå. Årsmelding, regnskap, manntall, saksliste og valgkomiteens forslag på styremedlemmer og valgkomite blir lagtut fra 27.august på […]

Utsettelse av årsmøtet

ÅRSMØTE FRON ALMENNING OG ESPEDALEN BYGDEALMENNING I følge lov og forskrift så skal årsmøte og valg i bygdealmenninger avholdes innen utgangen av april hvert år. På grunn av koronavirus og de restriksjoner som i den forbindelse er innført, har Departementet bestemt at årsmøtene og valg i bygdealmenninger kan utsettes til situasjon har normalisert seg og […]

Manntallet for bruksberettigede

Manntallet for bruksberettigede i Espedalen Bygdealmenning og Fron Almenning blir lagt ut 1 februar 2020 på Landbrukssenteret på Vinstra og her på hjemmesida. Bruksberettigede som mener det er feil i manntallet kan klage til styrene senest 3 uker etter kunngjøring. Se PDF dokument HER Styrene i Fron Almenning og Espedalen Bygdealmenning

BEGRENSNINGER I SMÅVILTJAKTA 2019

Almenningen har gjennomført taksering av rypeterrengene i almenningen og resultatene er ikke oppløftende.  Det er bra med voksen fugl, men få og små kull. Styret har derfor besluttet at det blir begrensinger i småviltjakta i høst. Det blir bare åpnet for jakt for bruksberettigede og de som har frikort ut fra tilknytning til bruksberettiget eiendom […]

Fuglehund trening 2019

Styret i Espedalen Bygdeallmenning har bestemt følgende: Innbyggere i Sør-Fron og Nord-Fron har anledning til å kjøpe treningskort i områdene Storhøliseter/Svartjønnholet og Agnsjøen i 2019. Treninga kan foregå i tidsrommet 30.08 til og med 08.09. Treningsavgiften er satt til kr 50 pr hund pr dag. Treningsavgiften betales til kontonummer 2095.06.01494. Kvittering for betalt avgift og bevis […]