Allmene regler

Regler om snøskuter kjøring

BRUK AV SNØSKUTER TIL KJØRING AV BAGASJE OG UTSTYR TIL HYTTENE I ALMENNINGEN   

Nord-Fron kommune har videreført ordningen med at det etter søknad gis tillatelse til bruk av snøskuter for kjøring av bagasje og utstyr til hytter som ligger mer enn 10 km i luftlinje fra brøytet bilveg. 

Les mer