Årsmøte og almenningsvalg for Espedalen Bygdealmenning og Fron Almenning avvikles på Kvikne Bygdahus onsdag 17. april  2024 kl.18.30.

Stemmegivning til almenningsvalgene fra kl. 18.30 til kl. 20.00

Fron Almenning begynner sine årsmøteforhandlinger kl. 19.00.

Espedalen Bygdealmenning avvikler sitt årsmøte etterpå.

Møtedokumenter:
Saksliste
Årsmelding/regnskap-23
Valgkomiteens innstillinger


Bruksberettigede kan i tillegg få tilsendt årsmeldingen ved henvendelse til Ole Petter Kleiven tlf 90022318

Alle personer med stemmerett iflg. manntallet kan fremme motforslag innen 2 uker før valget.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes skriftlig til styrene senest 1 uke før årsmøte.

Personer som stiller med fullmakt fra kommuner, sameier eller lignende, eller som verge for bruksberettigede, bes om å sende inn fullmakten før årsmøtet.

 

                                                                                                          Styrene