Se oversikt over stemmeberettige HER

I 2024 er det valg av styremedlemmer i både Fron Almenning og Espedalen bygdealmenning.

For å kunne stemme må man være registrert i manntallet. Dette har den bruksberettigede selv ansvar for å følge opp. Manntallet er tilgjengelig for gjennomgang på hjemmesiden til Espedalen bygdealmenning. Er det feil i manntallet for din eiendom må korrigering sendes skriftlig til allmenningen per post eller e-post. Frist 1.3.2024.

Det kan avgis to stemmer for hver bruksberettigete eiendom, enten slik at den som alene har stemmerett avgir to stemmer, eller ved at to som har stemmerett avgir én stemme hver ved personlig frammøte. Følgende regler gjelder:

Det er ikke mulig å gi annen person fullmakt til å stemme for seg annet enn etter reglene ovenfor.

Invitasjon til årsmøte og valg sendes ut i løpet av mars.