Årsmøtet  på Kvikne bygdahus torsdag 20.4. kl. 19.00.
Se årsmelding 2022