Årsmøte og almenningsvalg

Årsmøte og almenningsvalg for Espedalen Bygdealmenning og Fron Almenning avvikles på Kvikne Bygdahus torsdag 21. april 2022 kl.18.30.

Stemmegivning til almenningsvalgene fra kl. 18.30 til kl. 20.00

Fron Almenning begynner sine årsmøteforhandlinger kl. 19.00.

Espedalen Bygdealmenning avvikler sitt årsmøte etterpå.

Årsmelding, regnskap, manntall, saksliste og valgkomiteens forslag på styremedlemmer og valgkomite finner under her (trykk på linkene):

Innstilling av valgkomiteen     Årsmelding 2021     Årsregnskap m. revisjonsberetning 2021        Årsregnskap Fron Almenning

Bruksberettigede kan i tillegg få tilsendt årsmeldingen ved henvendelse til Ole Petter Kleiven tlf 90022318

Alle personer med stemmerett iflg. manntallet kan fremme motforslag innen 2 uker før valget.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes skriftlig til styrene senest 1 uke før årsmøte.

Personer som stiller med fullmakt fra kommuner, sameier eller lignende, eller som verge for bruksberettigede, bes om å sende inn fullmakten før årsmøtet.

Styrene