Årets taksering viser omtrent samme resultat som i 2019.
For bruksberettigede blir årets kvote den samme som i 2019. Maksimalt 3 ryper pr dag og totalt 15 ryper i jaktsesongen.
Det er solgt noen jaktkort til folk uten bruksrett men antallet er satt til et minimum ut i fra en helhetsvurdering av rypebestanden. 

Husk å ta med jegeravgiftskort, bruksrettskort og våpenkort.  

Oppfordrer alle til å følge reglene som er satt og til å vise måtehold. 

For Styret i Espedalen Bygdeallmenning
Tor Suleng