for Fron Almenning og Espedalen Bygdealmenning på Ruste bygdahus torsdag 17. september 2020 kl. 18.00.

Stemmegivning til valgene fra kl. 18.00 til kl 20.00 etter at begge almenningene har åpnet sine årsmøter.

Fron Almenning fortsetter sitt årsmøte kl. 19.00 og Espedalen Bygdealmenning fortsetter sitt årsmøte etter at Fron Almenning har avsluttet sitt møte.

Felles saksliste

1. Åpning.

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Valg av revisorer og valgkomite

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisorer

6. Diskusjon om det er aktuelt med felles styre for begge almenningene

7. Innkomne saker

8. Ordet fritt

De bruksberettigede innkalles i samsvar med Lov av 19. juli 1992 nr. 59, § 9-13 jfr. Bruksreglene av 8. november 1996, § 3.5.