Årsmøte og almenningsvalg for Espedalen Bygdealmenning og Fron Almenning avvikles på Ruste Bygdahus torsdag 17. september 2020 kl.18.00.

Stemmegivning til almenningsvalgene fra kl.18.00 – kl. 20.00

Fron Almenning begynner sine årsmøteforhandlinger kl. 19.00.

Espedalen Bygdealmenning avvikler sitt årsmøte etterpå.

Årsmelding, regnskap, manntall, saksliste og valgkomiteens forslag på styremedlemmer og valgkomite blir lagtut fra 27.august på www.espedalenbygdealmenning.no
Bruksberettigede kan i tillegg få tilsendt årsmeldingen ved henvendelse til Ole Petter Kleiven tlf.: 90 02 23 18

Alle personer med stemmerett iflg. manntallet kan fremme motforslag innen 2 uker før valget.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes skriftlig til styrene senest 1 uke før årsmøte.

Personer som stiller med fullmakt fra kommuner, sameier eller lignende, eller som verge for bruksberettigede, bes om å sende inn fullmakten før årsmøtet.

Dette er et utsatt møte pga Korona-pandemien. Endringer i smitteutbredelsen i Nord-og Sør-Fron kan føre til at møtet og valg blir utsatt på kort varsel. Statens smittevernregler vil bli overholdt til enhver tid