ÅRSMØTE FRON ALMENNING OG ESPEDALEN BYGDEALMENNING

I følge lov og forskrift så skal årsmøte og valg i bygdealmenninger avholdes innen utgangen av april hvert år. På grunn av koronavirus og de restriksjoner som i den forbindelse er innført, har
Departementet bestemt at årsmøtene og valg i bygdealmenninger kan utsettes til situasjon har normalisert seg og det blir lempet på restriksjonene som er innført.

Styrene i Fron Almenning og Espedalen bygdealmenning har i samråd med innførte restriksjoner fra myndighetene besluttet å utsette årsmøte og valg til situasjonen har normalisert seg.

Almenningsstyrene vil fortsette sitt arbeide på vanlig måte framover og vil innkalle til årsmøte og valg så snart det er forsvarlig.

Møtedokumenter: 

Årsmelding 2019
Årsregnskap 2019 ESPEDALEN BYGDEALMENNING
Kontospesifisert årsregnskap 2019 ESPEDALEN BYGDEALMENNING
Manntall 2020