Manntallet for bruksberettigede i Espedalen Bygdealmenning og Fron Almenning blir lagt ut 1 februar 2020 på Landbrukssenteret på Vinstra og her på hjemmesida. Bruksberettigede som mener det er feil i manntallet kan klage til styrene senest 3 uker etter kunngjøring.
Se PDF dokument HER

Styrene i Fron Almenning og Espedalen Bygdealmenning