Almenningen har gjennomført taksering av rypeterrengene i almenningen og resultatene er ikke oppløftende.  Det er bra med voksen fugl, men få og små kull.

Styret har derfor besluttet at det blir begrensinger i småviltjakta i høst. Det blir bare åpnet for jakt for bruksberettigede og de som har frikort ut fra tilknytning til bruksberettiget eiendom i almenningen.

Bag Limit er satt til 3 fugler pr. dag og 10 fugler for sesongen. Ber om at dette blir overholdt slik at vi raskest mulig kan bygge opp igjen bestanden.

GOD JAKT.