Styret i Espedalen Bygdeallmenning har bestemt følgende:

Innbyggere i Sør-Fron og Nord-Fron har anledning til å kjøpe treningskort i områdene Storhøliseter/Svartjønnholet og Agnsjøen i 2019.

Treninga kan foregå i tidsrommet 30.08 til og med 08.09. Treningsavgiften er satt til kr 50 pr hund pr dag. Treningsavgiften betales til kontonummer 2095.06.01494. Kvittering for betalt avgift og bevis for at de aktuelle hundene er sauereine må medbringes under treninga.

Oppsyn både fra Langsua Nasjonalpark og Espedalen Bygdeallmenning kan påtreffes i fjellet i treningsperioden.