I sommer/høst, som i 2017 er det registrert folk med fuglehunder løse og i søk i våre fjellområder. Altså ulovlig trening av fuglehunder. Dette er strengt forbudt. Båndtvangen gjelder frem til og med 20. August. Det er heller ikke lov å aktivt trene hunder uten å inneha grunneiers tillatelse også etter at båndtvangen er oppheva.

Dette har vi sett oss lei på. Vårt eget oppsyn er varsla og vil bli brukt mer aktivt i denne sammenheng. SNO og Langsua Nasjonalpark har også oppsynsmenn som er gjort oppmerksomme på dette.

Senest i dag er det observert to personer med løse hunder. Vi har notert oss navn og adresse på løste bom billetter samt registreringsnummer på to biler. Biler godt utrusta med hundebur. Disse vil vi selvsagt følge ekstra nøye med på.

Slik aktivitet er ikke bare ulovlig men direkte ødeleggende for alle som driver med fuglehunder og jakt.

Dette til orientering.

For Espedalen Bygdeallmenning.

Tor Suleng

Legg igjen en kommentar