Buhøbua

buhøbua

Gjeterbu
Km fra Skåbu servicesenter: 27 km
Atkomst: bilveg. Adresse: Jotunheimvegen 1995 i Nord-Fron
Beliggenhet: 1220 moh i åpent terreng
Antall køyer: 4 alm. + 1 ekstra madras
Solceller: ja
Utstyr: kjøleskap og fryser
Vasskran ute
I tidsrommet 15.06-01.11 er bua brukt av fegjetaren i Fron Fellesdrifter, som har oppsyn med ca. 500 storfe som er på sommerbeite i området.

Buhøbua leier du HER