Unghingsthamn

Svartjønnholet:

Oppland hesteierforening har leid unghingsthamn av Espedalen Bygdealmenning  her i mange år.

Her er hingstfølget samlet ved Storhøliseter.

 

Hingster

Foto: Lis Mejlby