Om almenningen

Epedalen bygdealmenning strekker seg over et område på 251500 dekar, med skogs og jordbruksterreng fra 720 m.o.h. til høyfjellsterreng opptil 1589 m.o.h.

Grenser:
 - I sør og sørøst mot Gausdal
 - I vest og sør-vest mot Øystre Slidre
 - I nord-vest mot Nedre Heimdalen
 - I nord mot Fron Statsalmenning
 - I øst mot Espedalen
 - Et mindre område ved Strålvatnet mot Sel og Vågå
 - Et mindre område i Espedalen


Bruksrett:


Alle som står oppført i mantallet til almenningen med landbrukseiendommer på vestsida av Lågen i Nord- og Sør-Fron

og noen landbrukseiendommer på østsida av Lågen.
Totalt: 630 bruksberettigede.

Brukstretten innbefatter: -Rett til jakt og fiske, -Rett til beite, rett til andre aktiviteter i allmenningen etter tida og tilhøva,
i henhold til regulering av bruksregler for allmenningen

Forvaltning og drift

Espdalen Bygdealmenning styres og driftes av et styre på 6 medlemmer, som velges av de bruksberettigede.

Dagens styre:
Ole Petter Kleiven, styreleder
Torkild Rudi Ovrum
Tor Suleng
Egil Brenden
Hans Petter Solberg
Per Stormyrbakken

Hva driver vi med?

 - Jakt og fiske 
 - Fedrift
 - Unghingsthamn
 - Tamreinbeite
 - Utleie av 10 – 12 hytter
 - Utleie av båter
 - Turistforeningshytter

 

Foto: Finn Hellebergshaugen.

Flere bilder: HER