Leiekjøring i vintersesongen

Er du klar over at det er mulighet for leiekjøring til flere av våre buer?

Telefonnummer til aktører som tilbyr leiekjøring om vinteren:
Snowtrac/bandvogn: Nils Ovrum 992 41995/908 78472, Odd Herman Blekastad 48105554/915 22180.

Snøscooter: Jo Risdal 612 95562, Odd Veslum 612 95550.
mercbandv
skutersnowtrac2