Redusert småviltjakt i 2017/2018

REDUSERT SMÅVILTJAKT I 2017/18

Styret i Espedalen bygdealmenning har besluttet at det for sesongen 2017/18 blir småviltjakt kun for de bruksberettigede.  Det blir innført bag limit på 5 ryper pr. dag pr. jeger og totalt 15 ryper for sesongen pr. jeger.  Vedtaket er gjort med utgangspunkt i den takseringen som er gjort nå i august i våre områder.  Det er til sammen gått 12 mil. med gode hunder.  Takseringa er bedre enn i 2015 og 2016, men i mange områder er det fortsatt lite fugl. Styret ber om at flest mulig gir tilbakemelding om bestand løpende og etter jakta til Tor Suleng på SMS til tlf. nr. 917 12118. God jakt!