HUNDETRENING KUN FOR DE BRUKSBERETTIGEDE I PERIODEN 1.9. - 10.9.2017.

HUNDETRENING KUN FOR DE BRUKSBERETTIGEDE I PERIODEN 1.9. - 10.9.2017.

Takseringen som er foretatt i almenningen viser at det også i år er lite rype.  Styret har derfor besluttet at det blir fuglehundtrening kun for de bruksberettigede i høst og kun i perioden 1.9. - 10.9.2016. Styret ber om at alle av de bruksberettigede som kjøper treningskort gir løpende tilbakemelding om sett fugl til Tor Suleng på tlf. 917 12118.

Treningskort løses ved at det innbetales kr. 100 pr. hund pr. dag til 2095 06 01494 med tekst treningskort 2017. Kvittering tas med under treningen.