Materialsalg Fron Almenning

boards 61844 960 720

Her er liste over materialer til salgs. Det blir en egen salgsdag i slutten av Mai.

For kjøp eller informasjon kontakt: Jon Dahlen tlf.  91368607 eller Unni B. Kluge tlf.93292209

Det er også mulig å få utvist bjørkehogst i almenningen.

 

 Materialliste:  pdfMaterialer_fronalm._april_2017.pdf