Årsmøte 2016 - Innkalling og sakspapirer

Årsmøte  for Espedalen Bygdealmenning og Fron Almenning avvikles på Kvikne Bygdahus

Torsdag 20 april kl. 19:00

Fron Almenning begynner sine årsmøteforhandlinger kl. 19:00

Espedalen Bygdealmenning avvikler sitt årsmøte etterpå.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 1 uke før møtet

Styrene

 

 Årsberetning og regnskap: pdfFron_Espedalen_2016