Nausterlona - "Nye Krogenæshytta"

Etter flere runder med sikte på å restaurere Krogenæshytta besluttet styret i almenningen å erstatte den gamle hytta med ett mindre nybygg.


Dag Lindvig fikk jobben med å rive hytta og kom i gang med rivingen på sensommeren. Den 13/9 ga han beskjed om at han hadde fjernet/lagt tilside det han ønsket å ta vare på og at vi kunne starte arbeidet med å rydde tomten. Bjørn Risdal ble forespurt men hadde ordreboka full. Løsningen ble at Brødrene Ovrum A/S i samarbeid med Egil Brenden og Kjetil Harilstad gikk løs på oppgaven. En 15 tonns hjulmaskin ble kjørt inn og torsdag 15/9 var vi i gang. De to første dagene gikk med til opprydding og utkjøring av stein og rivingsmatriell. Torkild med gravemaskin, Kjetil med traktor og henger. Mandag 19/9 mønstret Helge og Egil på og dagen startet med oppfylling av masser på ny tomt, finretting og isolering. Tirsdag 20/9 kom ny ringmur på plass, innvendig isolering og armering ble utført. Dagen fortsatte med tilbakefylling og pynting av tomten, "ny" dørhelle ble lagt på plass og ved dagens slutt var tomten støpeklar. Etter en rask vurdering av styret ble innflyvning av betong med helikopter vurdert som beste alternativ. Rask saksbehandling fra kommune og nasjonalparkforvaltning gjorde det mulig å støpe torsdag 23/9. Air Lift fra Førde var på plass kl. 10.00 som avtalt, Betong Øst hakk i hæl, og etter en snau time var det ferdigstøpt. Arbeidet gikk greit og de 10 turene som var søkt om fra bilveg etter kjørespor til tomten holdt akkurat, 8 turer m/traktor, 1 tur m/ MB Gelenderwagen og 1 tur m/hjulmaskin. Det ble kjørt inn 8 lass med masse/byggevarer, kjørt ut 5 lass stein og to lass avfall til Rustmoen Miljøstasjon.  Nå venter vi på nytt år med vinterføre for å kjøre inn materialer og fortsette arbeidet med ny bu ved Nausterlona. Byggestart på snekkerarbeidet er planlagt til februar 2017.  (foto: T. Ovrum og O.P. Kleiven)

 

Tegning

 

bru

Nyrestaurert "fotgjengerovergang"

1a

Soloppgang ved Kvålssetra

2a

Rydding

3a

Stubbeloft og isolasjon har endt sin tjeneste

4a

Oppfylling nye masser

5

 Finretting

6

Montering ringmur

7a

Pynting

8

Klart for støping

9a

Støping

10

Ny vending kommer